Zarządzenie nr 746/2022/P

w sprawie powołania Zespołu ds. wpływu sytuacji w Ukrainie na funkcjonowanie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-07

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:16:36.0