Zarządzenie nr 771/2022/P

w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-24

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:16:36.0