Zarządzenie nr 778/2019/P

w sprawie wyznaczenia pani Wiesławy Burzyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-11

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:14:59.0