Zarządzenie nr 840/2019/P

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-10-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-10-17

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 16:14:26.0