Zarządzenie nr 867/2018/P

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-28

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-13 16:20:37.0