Zarządzenie nr 9/2019/P

w sprawie ustalenia procedur wprowadzania nowego zawodu w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-07

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0