Zarządzenie nr 939/2018/P

w sprawie przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-13 16:20:37.0