Zarządzenie nr 950/2021/P

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-10

Kategoria zarządzenia

  • Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-17 16:20:16.0