Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch")

Kierownik/Dyrektor

Agnieszka Jama
ul. Kasztelańska 19, 60- 316 Poznań
61 867 17 74; 61 867 93 65
godziny urzędowania: 6.30- 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 386552039
sekretariat@przedszkole83.pl
www.przedszkole83.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): ZP2_Poznan

Informacje o stanie zatrudnienia

LIczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 33

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-05-03 00:00