Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch")


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch")

Komunikat Termin ważności

Informacja o wyniku naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko zostaly wybrane Panie: Monika Kikowska zamieszkała w Kamionkach oraz Monika Kaźmierska zamieszkała w Dopiewie.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatki posiadają odpoweidnie kwalifikacje, niezbędną wiedzę i wymagane doświadczenie do pracy na wskazanym stanowisku. Panie przyjęły ofertę pracy na 0,25 etetu.

od 2023-04-04 do 2023-07-04

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Obowiazek wynikający z Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz.1062)

od 2023-04-01 do 2024-03-31