Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych)

Kierownik/Dyrektor

Krzysztof Redliński
ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
61 867-22-22
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
zse@zsepoznan.pl
www.zsepoznan.pl

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LXXIX/917/III/2002, nr LXXIX/916/III/2002, Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego SZ1-014-161/67, Zarządzenie Kuratora Oświaty O-II-43a/21/70

Budżet jednostki na bieżący rok

4 653 900,00 zł

Wartość posiadanego mienia

1 624 928,00 zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Mendak
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-13 08:18 - informacja o wyniku naboru na stanowisko specj. ds. kadr (Aktualizacja)