Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych)

Kierownik/Dyrektor

Krzysztof Redliński
ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
61 867-22-22
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
zse@zsepoznan.pl
www.zsepoznan.pl

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LXXIX/917/III/2002, nr LXXIX/916/III/2002, Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego SZ1-014-161/67, Zarządzenie Kuratora Oświaty O-II-43a/21/70

Budżet jednostki na bieżący rok

7 656 313 zł

Wartość posiadanego mienia

1 624 928,00 zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-19
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Paweł Maciak
Data i godzina publikacji: 2021-05-19 15:48