Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2019 r

Sprawozdanie finansowe

od 2019-01-01 do 2024-12-31

Sprawozdanie finansowe ZSE

Sprawozdanie finansowe ZSE

od 2018-01-01 do 2023-12-31