Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2021 rok

od 2022-05-09 do 2027-05-09

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2020 rok

od 2021-05-06 do 2026-05-05

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2019 rok

od 2020-06-01 do 2025-05-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu za 2018 rok

od 2019-05-09 do 2024-05-08