Zamówienie: ZSS.ZP/252-03/2023

Sygnatura zamówienia: ZSS.ZP/252-03/2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 15 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
kontakt: 61 879-12-41, 61 877-09-08
email: zss@samochodowka.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczenia - sala wykładowa w budynku Zespołu Szkół Samochodowych inż. Tadeusza Tańskiego położonego przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

31 maja 2023 do godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Arkadiusz Borach
Data i godzina publikacji: 2023-05-15 14:22