Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6) (ZSS 103 w Poznaniu)

Kierownik/Dyrektor

Lidia Wojsznis
ul. Kanclerska 31-33 60-327 Poznań
61 867-97-27
dyrekcja@zss103.pl
www.zss103.eu
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSS103/SkrytkaESP

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LIII/642/III/2001 z dnia 20 lutego 2001

Budżet jednostki na bieżący rok

25086308 zł

Wartość posiadanego mienia

10610247,82

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-02-14 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Ciećko
Data i godzina publikacji: 2024-02-14 13:05