Zamówienie: ZSS103.ZP/252-06/2021

Sygnatura zamówienia: ZSS103.ZP/252-06/2021
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 listopada 2021
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)
ul. Kanclerska 31-33 60-327 Poznań
kontakt: 61 867-97-27
email: dyrekcja@zss103.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom

Termin składania ofert/wniosków

14 grudnia 2021 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

17 listopada 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-17
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Ciećko
Data i godzina publikacji: 2021-11-17 09:50