Zespół Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Przedszkole Specjalne nr 107, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 110, V Liceum Ogólnokształcące Specjalne) (ZSS110)

Kierownik/Dyrektor

Beata Łukomska
Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
61 849-14-83
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 634226779
sekretariat@zss110.pl
www.zss110.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): ePUAP/Dyrektor-ZSS110/Skrytka ESP

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-04-24 00:00