Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Przedszkole Specjalne nr 107, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 110, V Liceum Ogólnokształcące Specjalne)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Przedszkole Specjalne nr 107, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 110, V Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019

od 2020-06-01 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

od 2019-05-06 do 2024-12-31