Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe ZSZ2 za rok 2020

dodanie sprawozdania za rok 2020

od 2021-05-10 do 2026-12-31

sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 92 za 2019

sprawozdanie finansowe SP-92

od 2020-07-07 do 2024-12-31

Sprawozdanie finansowe 2019 Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Sprawozdanie za rok 2019

od 2020-07-06

sprawozdanie finansowe szkoły podstawowej nr 92 za rok 2018

sprawozdanie finansowe szkoły podstawowej nr 92 za rok 2018

od 2019-05-09 do 2024-12-31