Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-08-31 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
AS Politowicz s.c.:

Dowożenie ucznió niepełnosprawnych ZSZ nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu.

wartość: 77491,81 PLN
2021-04-28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
INWESTOR-EKSPERT MARIUSZ KSIĄŻEK:

Naprawa instalacji wod-kan.

wartość: 11960,00 PLN
2021-02-20 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
INWESTOR-EKSPERT MARIUSZ KSIĄŻEK:

Remont pomieszczeń szkolnych.

wartość: 69535,00 PLN
2020-12-21 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
AMB PARKIETY PLUS Barbara Kaliska:

Remont posadzki ,ścian i inne prace remontowe w sali gimnastycznej.

wartość: 14669,85 PLN
2020-12-10 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Firma Budowlana MARBUT Mariusz Oleksy:

Remont wejścia do CUWJO.

wartość: 17500,00 PLN
2020-11-25 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Firma Budowlana MARBUT Mariusz Oleksy:

Wykonanie sieci komputerowej w siedzibie CUWJO.

wartość: 32540,00 PLN
2020-11-09 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i Nadzór Marian Walkowiak:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robut budowlanych CUWJO.

wartość: 800,00 PLN
2020-10-27 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Zakłąd Ogólnobudowlany Marek Mnich:

Zakup i montaż 38 szt. lamp ledowych na podstawie kosztorysu ofertowgo.

wartość: 43000,00 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
AMB PARKIETY PLUS Barbara Kaliska:

Remont posadzki parkirtowej i inne prace remontowe w sali gimnastycznej. Na podstswie kosztorysu z dn. 09-10-2020 r.

wartość: 30707,38 PLN
2020-10-12 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
INWESTOR-EKSPERT MARIUSZ KSIĄŻEK:

Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSZ nr 2 w Poznaniu

wartość: 138375,00 PLN
2020-06-30 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
PPUH MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24, 60-246 Poznań:

Wykonanie Projektu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawwowej nr 92 z Odzdiałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu , ul Słowackiego 58/60 przeznzczonego na pomieszczenia biurowe -Centrum Usług Wspólnych.

wartość: 19999,80 PLN
2020-06-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Firma Budowlana MARBUT Mariusz Oleksy:

Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSZ nr 2

wartość: 118340,00 PLN
2020-06-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i Nadzór Marian Walkowiak:

Ndzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych - modernizacja pomieszczeń.

wartość: 860,00 PLN
2020-05-08 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
PPHU OKSTOLsp.j. Dzierżanów 25a, 63-700 Krotoszyn:

Częściowa wymiana stolarki okiennej w dudynku szkoły.

wartość: 13196.23 PLN
2020-04-28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
P.P.U.H. "MARKER" Magdalena Stułów , ul. Winklera 24, 60-246 Poznań:

Wykonanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 na pomieszczernia biurowe - Centrum Usług Wspólnych.

wartość: 116.950 PLN
2020-04-16 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Zakłąd Ogólnobudowlany Marek Mnich:

Zakup i montaż 48 szt. lamp ledowych i 17 plafonów a podstawie kosztorysu ofertowgo.

wartość: 44000,00 PLN
2020-02-10 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Firma Budowlana MARBUT Mariusz Oleksy:

Remont sanitariatów  w części warsztatowej w budynku ZSZ nr 2.

wartość: 148275,00 PLN
2020-01-23 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
FinchHOUS-Bartosz Ziembiewicz:

Wykonanie prac porządkowych obejmujących opróżnienie pięciu pomieszczeń na strychu budynku szkoły wraz z wywozem.

wartość: 5765,01 PLN
2019-07-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Lidia Jakubowska:

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego uczniów i pracowników SP 92

wartość: 120,00 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
ROBICAN s.c.R. Jastrzębski i Wspólnicy:

Dzierżawa kserokopiarki CANON

wartość: 1741,00 PLN
2018-12-27 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Lidia Jakubowska:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu.

wartość: 1300,00 PLN
2018-09-03 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
F.P.H.U. VDO Jacek Nowak:

wynajem powiechni na zlokalizowanie 2 automatów z produktami spożywczymi

wartość: 102,50 PLN
2018-09-03 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Oddział Regionalny - Olimpiady Specjalne - Poznań:

wynajem sala gimnastyczna z zapleczem

wartość: 50 PLN
2018-05-15 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
AMB Usługi Parkieciarskie Barbara Kaliska:

Wykonanie decyzji SANEPIDU Nr HD-465/31/1-11/16 - doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego parkietów w salach lekcyjnych nr 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 oraz wbibliotece.

wartość: 24000,00 PLN
2018-04-02 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Lidia Jakubowska:

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami przysposabiającymi do Pracy.

wartość: 720,00 PLN
2018-02-28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Justyna Zalesińska - Judek:

Realizacja 30godzin zająć dodatkowych "Szanować, nie dyskryminować - oto jest przesłanie" w oddziałach szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu.

wartość: 1260,00 PLN
2018-02-28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Michał Podogrodzki:

Realizacja zajęć 20 godzin dodatkowych "Gdzie język tam kultura" w oddziałąch gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 92 z Odzdiałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu

wartość: 500,00 PLN
2018-02-28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Ilona Woś:

Realizacja zajęć 20 godzin dodatkowych "W zgodzie znaturą" w oddziałąch gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 92 z Odzdiałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu.

wartość: 500,00 PLN
2017-07-31 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
BUDOWLANE REWOLUCJE Maciej Anioła ul. Cicha 70A, 62-064 Plewiska:

Remont sali informatycznej bud. D

wartość: 24000,00 PLN
2017-05-29 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
PPU KOMPLEX DOM Tadeusz Zmyślony ul. Łabędzia 9, 87-125 Osieck n/Wisła:

Wymiana stolarki okiennej (7 szt)

wartość: 40854,45 PLN
2017-03-27 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Lidia Jakubowska:

Umowa o dzieło. Zamówienie polegające na przeprowadzeniu postępowania wypadkowego uczniów i pracowników Gimnazjum nr 61 zgodnie z informacją przekazaną prze Zleceniodawcę, oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia MENiS z dnia 31 gridnia 2002 r.

wartość: 720,00 PLN
2017-02-24 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
AUDYTEL S. A.:

Utrzymanie Systemu Zarządzania Energią.

wartość: 206,64 PLN
2017-02-14 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
LIBRUS sp. z o.o.:

Generator WWW podstawowy.

wartość: 169,80 PLN
2016-06-18 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Wolters Kluwer:

Umowa Aktualizacyjna. Programy Księgowo - płacowe.

wartość: 10538,64 PLN
2016-03-30 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Lidia Jakubowska:

Umowa o dzieło. Zamówienie polegające na przeprowadzeniu postępowania wypadkowego uczniów i pracowników Gimnazjum nr 61 zgodnie z informacją przekazaną prze Zleceniodawcę, oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia MENiS z dnia 31 gridnia 2002 r.

wartość: 720,00 PLN
2016-02-23 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
AUDYTEL S.A.:

Utrzymanie Systemu Zarządzania Energią.

wartość: 206,64 PLN
2016-02-22 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
Lidia Jakubowska:

Umowa o dzieło. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Gimnazjum nr 61, zgodnej z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 07-06-2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej...

wartość: 3500,00 PLN
2016-02-22 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
MINERAL sp. c.:

Najem urządzeń i dostawy wody.

wartość: 560,88 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji w skrócie ABI Zleceniodawcy.

wartość: 2214,00 PLN