Zamówienie: ZSZ2.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: ZSZ2.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego)
ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań
kontakt: 61 820-09-92
email: sekretariat@zsz2.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2023 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-13 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Andrzej Maciejak
Data i godzina publikacji: 2023-03-13 14:40