Sprawozdania finansowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im.Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im.Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe ZSP nr 1 za 2022r.

Sprawozdanie finansowe ZSP nr 1 za 2022r.

od 2023-05-05 do 2028-05-05

Sprawozdanie finansowe ZSP nr 1 za 2021r.

Sprawozdanie finansowe ZSP nr 1 za 2021r.

od 2022-05-05 do 2027-09-05

Sprawozdanie finansowe ZSP nr 1 za 2020r.

Sprawozdanie finanoswe bilans

od 2021-05-06 do 2026-12-31

Sprawozdania finansowe 2019 ZS-P nr 1

Sprawozdania finansowe 2019 ZS-P nr 1

od 2020-05-26 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe 2018 ZSP1

Sprawozdanie finansowe 2018 ZSP1

od 2019-05-07 do 2024-12-31