Zamówienie: ZSP1.ZP/252-03/2023

Sygnatura zamówienia: ZSP1.ZP/252-03/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 listopada 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im.Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek)
61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104
kontakt: 61 8227431
email: info@zs-p1.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola

Termin składania ofert/wniosków

27 listopada 2023 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 listopada 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Szymańska-Witek
Data i godzina publikacji: 2023-11-17 14:11