Sprawozdania finansowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Przedszkole nr 23 im. Krasnala Hałabały, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Przedszkole nr 23 im. Krasnala Hałabały, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

od 2022-05-10 do 2027-05-09

Sprawozdanie finansowe 2020r.

Sprawozdanie finansowe 2020r.

od 2021-05-07 do 2026-05-07

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Poznaniu

od 2020-06-22 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 za 2018r.

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 za 2018r.

od 2019-05-06 do 2024-12-31