Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1555 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 6 NIE
1565 2021-08-03 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych dla wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1566 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
1567 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
1570 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1571 2021-08-03 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla rozbudowy budynku NIE
1572 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1435 2021-08-02 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz parkingiem naziemnym NIE
1550 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1552 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NIE
1553 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku warsztatowo-mieszkalnym NIE
1556 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1559 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1560 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1561 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1562 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budwoy dla przebudowy ulic w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej NIE
1563 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budwoy dla przebudowy ulic w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia budowy kanału technologicznego NIE
1569 2021-08-02 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej z podłączeniem kotła C.O. TAK
1423 2021-07-30 Wydanie pozwolenia na budowę odcinka linii kablowej SN 15 kV NIE
1532 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
1533 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego NIE
1534 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1535 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1536 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej  
1537 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji deszczowej Dn 1000o dł L 44,05m  
1544 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej NIE
1525 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej z szafą kablową i przyłączami NIE
1526 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1528 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1529 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej NIE
1541 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru przbudowy istniejącej inst. gazowej NIE
1542 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru przbudowy istniejącej inst. gazowej NIE
1543 2021-07-29 Zgłoszenie budowy dla przebudowy istniejącej inst. gazowej wew. zgodnie z projektem  
1502 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku wielorodzinnym NIE
1503 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
1508 2021-07-28 Zgłoszenie budowy dla wew. instalacji gazowej NIE
1509 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wraz z rozbudową wew. instalacji gaozwej w budynku mieszkalnym NIE
1510 2021-07-28 Zgłoszenie budowy ist. wew. gazu dla bud. jednorodzinnego mieszkalnego wraz z połączeniem NIE
1519 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1520 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
1523 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego mieszkalnego NIE
1564 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wew. instal. gazu w budynku mieszkalnym - UA-V.6740.959.2021 NIE
1500 2021-07-27 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. instalacji gazowej NIE
1501 2021-07-27 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z istalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą NIE
1521 2021-07-27 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy instalacji wew. gazu w lokalu mieszkalnym NIE
1522 2021-07-27 Zgłoszenie budowy wew. instalacji gazowej, podłączenie kotła gazowego NIE
1483 2021-07-26 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1489 2021-07-26 wewnętrzna instalacja gazu NIE
1495 2021-07-26 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1496 2021-07-26 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1473 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej NIE
1474 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku o charakterze tymczasowym o funkcji usługowej NIE
1475 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 NIE
1476 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 NIE
1477 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 NIE
1478 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 13 NIE
1479 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1480 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1481 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym NIE
1484 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych, w tym przebicie nowych otworów okiennych w istniejącym budynku jednorodzinnym NIE
1485 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. instalacji gazowej do budynku mieszkalnego NIE
1487 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej NIE
1488 2021-07-23 Zgłoszenie zamiarubudowy sieci kablowej z szafką kablową zintegrowaną i złączami kablowo-pomiarowymi NIE
1459 2021-07-22 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu TAK
1377 2021-07-13 Zgłoszenie budowy telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji Posir - Szkoła Aspirantów PSP TAK
1353 2021-07-12 Zgłoszenie wymiany ogrzewania budynku mieszkalnego poprzez likwidację piecy koksowych i instalację kotłowni z dwoma piecami gazowymi TAK
1365 2021-07-12 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1300 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej TAK
1301 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej TAK
1261 2021-06-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami TAK
1235 2021-06-25 Zgłoszenie zamiapru wykonania robót budowlanych - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku biurowo- magazynowym TAK
1223 2021-06-24 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym TAK
1224 2021-06-24 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym TAK
1107 2021-06-14 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1108 2021-06-14 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1097 2021-06-11 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci sanitarnej z przyłączami do istniejącej zabudowy TAK