Oferta: ds. terenowo-prawnych

Data publikacji: 2022-06-02
Nr ref.: ZDM.DP.1110.13.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. terenowo-prawnych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę-pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-07-26

Zakres podstawowych czynności

  1. regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych i przeznaczonych na cele drogowe
  2. sporządzanie umów i innych dokumentów zobowiązaniowych
  3. współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi
  4. badanie treści ksiąg wieczystych i opracowywanie wniosków wieczysto-księgowych

Wymagania obowiązkowe

  1. wykształcenie wyższe: prawo, administracja, geodezja
  2. staż pracy minimum 2 lata
  3. umiejętność czytania dokumentów geodezyjnych
  4. czynne prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

  1. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu office

      2.doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

     1.CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. terenowo-prawnych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z zakresem obowiązków. Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260465.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2022-07-26 00:00
Opis zmian: Wynki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2022-07-26 08:09