Oferta: ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu

Data publikacji: 2023-02-02
Nr ref.: ZDM.DP.110.4.2023
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu
Informacje dodatkowe: umowa o pracę-pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2023-02-28

Zakres podstawowych czynności

  1. rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z organizacją ruchu na drogach
  2. przygotowywanie odpowiedzi na pisma
  3. konsultowanie spraw z właściwymi jednostkami
  4. dokonywanie wizji w terenie
  5. inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wymagania obowiązkowe

  1. wykształcenie co najmniej średnie techniczne (preferowane wyższe: budownictwo drogowe, inżynieria ruchu)
  2. znajomość ustaw: Prawa o ruchu drogowym oraz Prawo zamówień publicznych
  3. prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

  1. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
  2. doświadczenie w pracy związanej z inżynierią/organizacją ruchu min. 2 lata

Wymagane dokumenty

     1. CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzeniem oględzin organizacji ruchu.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie

13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta MultiSport, usługa MultiLife), przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Informacja o wyniku naboru

scan_20010101004820.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2023-02-28 00:00
Opis zmian: wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2023-02-28 08:09