Oferta: ds. realizacji inwestycji

Data publikacji: 2024-03-15
Nr ref.: DP.110.7.2024
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. realizacji inwestycji
Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-04-30

Zakres podstawowych czynności

 1. Powierzanie inwestycji inwestorom zewnętrznym, nadzór i koordynacja realizacji
 2. Monitorowanie postępów prac i kontrola budżetu
 3. Realizacja procesu inwestycyjnego dla zadań realizowanych przez Wydział
 4. Sporządzanie okresowych raportów, w tym analiz ryzyka dla inwestycji

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie, pożądane wyższe (budownictwo, inżynieria środowiska lub inny kierunek związany z projektowaniem i budową dróg)
 2. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 3. prawo jazdy kat. B
 4. umiejętność pracy z dokumentacją techniczną

Wymagania dodatkowe

 1. wiedza z zakresu prawa budowlanego, KPA, PZP, ustawy o drogach publicznych
 2. obsługa programu kosztorysowego NORMA PRO I NORMA EXPERT
 3. obsługa programu QGIS
 4. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych
 5. doświadczenie w pracy związanej z udziałem w procesie inwestycyjnym

Wymagane dokumenty

     1.CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. realizacji inwestycji. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres, drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl

Inne informacje:

Praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, inwestorem zewnętrznym, klientami i urzędami. Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%. Oferujemy:

stabilne zatrudnienie

13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta MultiSport, usługa MultiLife), przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Informacja o wyniku naboru

scan_20010101062239.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2024-04-30 00:00
Opis zmian: wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2024-04-30 13:34