Biblioteka Raczyńskich (BR)

Kierownik/Dyrektor

Anna Gruszecka, e-mail kontaktowy sekretariat@bracz.edu.pl
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
61 852 98 68
godziny urzędowania: zobacz: http://www.bracz.edu.pl/
sekretariat@bracz.edu.pl
www.bracz.edu.pl/
Adres ESP (skrytki ePUAP): /BiblRaczynskich/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Biblioteka Raczyńskich jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu miasta Poznania - pełni funkcję biblioteki miejskiej.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-15 22:43 - zmiana terminu (Aktualizacja)