Biblioteka Raczyńskich (BR)

Kierownik/Dyrektor

Anna Gruszecka, e-mail kontaktowy sekretariat@bracz.edu.pl
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
61 852 98 68
godziny urzędowania: zobacz: http://www.bracz.edu.pl/
sekretariat@bracz.edu.pl
www.bracz.edu.pl/
Adres ESP (skrytki ePUAP): /BiblRaczynskich/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Biblioteka Raczyńskich jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu miasta Poznania - pełni funkcję biblioteki miejskiej.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Fechner
Data wytworzenia informacji: 2021-03-31
Opis zmian: zmiana terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jarosław Fechner
Data i godzina publikacji: 2021-03-31 23:01