Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biblioteka Raczyńskich


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biblioteka Raczyńskich

Komunikat Termin ważności

Zadanie pod nazwą "Organizacja Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Książki w Drodze"

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą "Organizacja Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Książki w Drodze"

od 2021-12-14 do 2022-06-30