Oferta: młodszy bibliotekarz / bibliotekarz

Data publikacji: 2022-04-22
Nr ref.: BR-IX-114-5/2022
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
Stanowisko: młodszy bibliotekarz / bibliotekarz

Zakres podstawowych czynności

 • udostępnianie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,
 • udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny Biblioteki,
 • diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności,
 • organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki dające znajomość literatury, muzyki, sztuki),
 • znakomita znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej adresowanej do dzieci i osób dorosłych (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),
 • znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe

 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury z zakresu sztuki i/lub muzyki,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja@bracz.edu.pl (w tytule email prosimy wpisać: "Bibliotekarz" oraz imię i nazwisko kandydata).

Zgłoszenia są przyjmowane do 10 maja 2022 r. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz ew. zdalnej formy spotkań. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Treść zgody:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Raczyńskich moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, 61-739 Poznań w terminie do 2022-05-10.

Biblioteka Raczyńskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@bracz.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Fechner
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: Dodanie ogłoszenia o pracę na stanowisko Młodszego bibliotekarza/Bibliotekarza (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jarosław Fechner
Data i godzina publikacji: 2022-04-22 07:33