Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2022-04-11
Nr ref.: BR-IX-114-3/2022
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
Stanowisko: specjalista ds. płac

Zakres podstawowych czynności

 • sporządzanie list płac i kontrola poprawności rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentacji do ZUS i PPK,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji PIT,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.

Wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku ds. wynagrodzeń minimum 3 lata,
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • obsługa programu Płatnik,
 • mile widziana znajomość programu Kadry i Płace Agrobex-Info,
 • znajomość MS Office,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na ¾ etatu na zastępstwo,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w Instytucji kultury o znakomitej tradycji i dorobku,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę i ciekawe środowisko pracy.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja@bracz.edu.pl (w tytule email prosimy wpisać: imię i nazwisko kandydata).

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2022 r. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz ew. zdalnej formy spotkań. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Treść zgody:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Raczyńskich moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, 61-739 Poznań w terminie do 2022-04-30.

Biblioteka Raczyńskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@bracz.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Fechner
Data wytworzenia informacji: 2022-04-08 00:00
Opis zmian: Dodanie ogłoszenia o pracę na stanowisko specjalisty ds. płac (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jarosław Fechner
Data i godzina publikacji: 2022-04-11 07:58