Zamówienie: 7/2019/pn

Sygnatura zamówienia: 7/2019/pn
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 22 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
kontakt: 61 852 98 68
email: sekretariat@bracz.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa czasopism w prenumeracie rocznej na 2020 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

2 grudnia 2019 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-12-02

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dodano zał. 10 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jarosław Fechner
Data i godzina publikacji: 2019-11-22 14:15