Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.02.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/1/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-02-14 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

29-01-2020 r.

Oznaczenie sprawy CTK.4d/04/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Pani Ilayda Ogdem i Pani Gabriele Rychlewska

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji w Bramie Poznania w ramach warsztatów "Senior-Turysta".

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-01-29 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

24-01-2020

Oznaczenie sprawy CTK/4d/03/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pani Joanna Jaźwińska

Panu Pawłowi Biednemu

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie konsultacji scenariuszy planowanych warsztatów doskonalących dla nauczycieli (ek) wczesnoszkolnych podczas maksymalnie 4 spotkań w ramach Pokoju Nauczycielskiego

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-01-24 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23-01-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pani Natalia Adamczyk

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-01-23 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21-01-2020 rok

Oznaczenie sprawy 4d/01/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

                Marta Miśkowiec

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie: a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-01-21 do 2020-12-31