Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15-07-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/15/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

KPS.ARCHI Anna Pilawska-Sita 

Bukowska, nr 30a, lok. 13c

60-811 Poznań

NIP: 778-146-18-91

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie projektu aranżacji wystawy "Miasto (re)konstruowane"

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-07-15 do 2025-07-15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

                                        

07-07-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/14/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

p. Sylwia Jarmuż

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Kompleksowa produkcja 20 krótkometrażowych filmów dokumentalnych

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-07-07 do 2026-07-07

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

18-06-2020

Oznaczenie sprawy 4d/13/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Pani Magdalena Martyniuk

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie 4 autorskich scenariuszy zajęć edukacyjnych online dla grup szkolnych o tematyce ekologicznej i kulturowej, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-18 do 2021-06-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:18-06-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/03/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:Centrum Turystyki Kulturowej TRAKTul. Gdańska 261-123 Poznań2.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Prowadzenie konsultacji scenariuszy planowanych warsztatów doskonalących dla nauczycieli (ek) wczesnoszkolnych podczas mksymalnie 4 spotkań w ramach Pokoju Nauczycielskiego.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowęo wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:Pani Joanna JaźwińśkaPan Paweł Biedny

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-18 do 2021-06-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

18-06-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/5/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce dziedzictwa dla klimatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Bogdan Chojnicki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-17 do 2021-06-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-05-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę

o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

pani Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15-04-2020r.

Oznaczenie sprawy CTK.4d/12/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pani Magdalena Martyniuk

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie 5 scenariuszy zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej po jednym dla każdego etapu edukacyjnego: przedszkole, klasy 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoła ponadpodstawowa.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-04-15 do 2021-04-15

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12.03.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/4/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji w Bramie Poznania w ramach warsztatów "Senior-Turysta".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Gabriele Rychlewska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-12 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/5/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest wykonanie autorskiego dzieła o charakterze popularno-naukowym w formie artykułu pt. "Przestrzeń przyrodą wspominana - wyimki z Archiwum Społecznego Śródki" na potrzeby publikacji pod roboczym tytułem "DZIKHI BIT", wraz ze wskazaniem ikonografii ilustrującej tekst

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Michał Kierzkowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-12 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/6/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest opracowanie autorskiego dzieła w formie koncepcji scenariusza wystawy czasowej dotyczącej powojennej odbudowy reprezentacyjnych gmachów Poznania, która będzie prezentowana w siedzibie Zamawiającego

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Iwona Błaszczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-12 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

09-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/11/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Mozaika Karolina Ociepka, ul. Smardzewska 17/5, 60-855 Poznań

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Organizacja i wykonanie dwóch koncertów w ramach cyklu Pograjki.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-03-09 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/10/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Sławomir Kowal

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatu integracyjnego dla rodzin ze Stowarzyszenia Na Tak i spoza stowarzyszenia w dniu 29 marca 2020 r.  

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-03-05 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/10/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Sławomir Kowal

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatu integracyjnego dla rodzin ze Stowarzyszenia Na Tak i spoza stowarzyszenia w dniu 29 marca 2020 r.  

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-03-05 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:05-03-2020Oznaczenie sprawy CTK.4d/09/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Sławomir Kowal

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 4 warsztatów dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu.Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-03-03 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/08/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce związanej ze zmianami sieci hydrologicznej w Poznaniu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę
  o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
  Dariusz Wrzesiński.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-02 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

25-02-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/08/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
  1. Dariusz Wrzesiński.
 2. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce związanej ze zmianami sieci hydrologicznej w Poznaniu.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.).

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843).

od 2020-02-25 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

 21-02-2020 r.

www.bramapoznania.pl

Oznaczenie sprawy CTK.4d/07/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Rafał Górczyński

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie trzech ekspozytorów w formie ksiąg, będących elementem aranżacji wystawy czasowej W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-02-21 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20-02-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/06/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Iwona Błaszczyk

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie pisemne koncepcji scenariusza wystawy czasowej dotyczącej powojennej odbudowy reprezentacyjnych gmachów Poznania

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-02-20 do 2020-12-31

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-02-2020 r.

Oznaczenie sprawy CTK.4d/5/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
  1. Renata Graf
  2. Bogdan Chojnicki
  3. Michał Kierzkowski
 2. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskich tekstów do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce dziedzictwa dla klimatu lub historii mówionej.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-02-19 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.02.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/1/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-02-14 do 2020-12-31