Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Komunikat Termin ważności

Informacja dodatkowa 2020r. MDK nr 2

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

od 2021-05-06 do 2026-12-31

MDK 2 zestawienie zmian w funduszu za 2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Raport dostępności MDK nr 2

Budynek: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań

Opis dostępności wejścia do budynku i parkingu

Do budynku prowadzi wejście główne wyposażone w  podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia znajduje się w holu na wprost wejścia głównego.
Wejście drugie - stanowi wyjście ewakuacyjne. Istnieje również możliwość wyjścia
z budynku przez wyjście tarasowe od strony Parku Cytadela.

Placówka wyposażona jest w monitoring i system alarmowy.

Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem, przed wejściem głównym znajduje się parking. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking jest ograniczony. Przy wjeździe znajduje się domofon umożliwiający kontakt z portiernią, podniesienie szlabanu, uzyskanie pomocy.

Opis dostępności sal, gabinetów, korytarzy, schodów

Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, pierwsze piętro. Aby dostać się powyżej i poniżej parteru trzeba pokonać schody. Hol główny znajduje się na parterze, gdzie nie ma schodów ani podwyższeń. Portiernia znajduje się na wprost od wejścia głównego. Budynek MDK nr 2 jest w częściowym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe oraz klatkę schodową. Nie ma możliwości wjazdu na piętro oraz do piwnic, w budynku nie ma wind, pochylni, podjazdów i platform. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski i część sal zajęciowych.

Opis dostosowań dla osób z niepełnosprawnością

Na parterze dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Toaleta znajduje się na parterze, w korytarzu,
po prawej stronie od wejścia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a
ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

od 2021-03-24 do 2025-03-01