Sprawozdania finansowe

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacje dodatkowe placówki za rok 2023

od 2024-05-08 do 2029-12-31

Sprawozdanie Finansowe za rok 2022

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacje dodatkowe placówki za 2022 rok

od 2023-05-05 do 2028-12-31

Sprawodanie Finasowe za rok 2021

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacje dodatkowe placówki za 2021 rok

od 2022-05-04 do 2027-12-31

Sprawodania Finasowe za 2019rok

bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacje dodatkowe placówki za 2019 rok

od 2020-07-09 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Młodziezowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu za 2018 r.

Dodanie Sprawozdanie finansowego MDK nr 2 za 2018 r.

od 2019-05-14 do 2024-12-31