Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych), Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42) (ZSB 1)

Kierownik/Dyrektor

dr inż. Krzysztof Kubiak
ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań
61 853 45 11
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000255007
sekretariat@zsb1.poznan.pl
www.zsb1.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Galas
Data i godzina publikacji: 2020-12-15 09:14