Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych), Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych), Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu za 2021 rok

  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian
  4. Informacja dodatkowa
od 2022-05-27 do 2023-03-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu za 2020 rok

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu za 2019 rok

od 2020-06-10 do 2025-06-10