Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych, Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła Artystycznego im. gen. Władysława Andersa) (ZSB 1)

Kierownik/Dyrektor

dr inż. Krzysztof Kubiak
ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań
61 853 45 11
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000255007
sekretariat@zsb1.poznan.pl
www.zsb1.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSB1_Poznan/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący RMP Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2023-04-25 00:00
Opis zmian: Zmiana nazwy:" Branżowa Szkoła I stopnia nr 42" na "Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła Artystycznego im. gen. Władysława Andersa" na podstawie uchwały RMP LXXXII/1498/VIII/2023 z 25.04.2023 r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-09-01 10:25