Zamówienie: ZP.240.44.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.240.44.2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 1 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2021.

Termin składania ofert/wniosków

9 grudnia 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

1 grudnia 2020

Ogłoszenie

Metryczka

Opis zmian: publikacja ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Elżbieta Różowicz
Data i godzina publikacji: 2020-12-01 19:31