Zamówienie: ZP.240.01.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.240.01.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 13 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym, Oddział Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1.

Termin składania ofert/wniosków

30 marca 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2020

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-13 12:03 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)