Zamówienie: ZP.240.03.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.240.03.2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 9 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

17 stycznia 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 stycznia 2020

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-09 13:29 - edycja (Wprowadzenie informacji)