Komunikat: Opłata za odpady do Urzędu Miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Data obowiązywania

od 2022-01-17 do 2022-12-31

Treść

Od 1 stycznia br. Miasto Poznań przejęło zadania w zakresie gospodarki odpadami od ZM GOAP. Zmienił się numer konta, na który powinno się  dokonywać co miesiąc opłaty za odpady. Otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru - w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady. 

W przypadku gdy nie otrzymałeś rachunku przed terminem płatności, wpłać na ogólny rachunek:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Ważny jest dokładny opis tytułu wpłaty, tj. wpisz imię, nazwisko i nr PESEL lub nazwę firmy i NIP podatnika oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady.

Kolejną wpłatę dokonaj już na indywidualny rachunek.

Opłatę wpłacaj:

 • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Termin i sposób załatwienia

Wpłać:

 • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
 • co miesiąc bez wezwania,
 • z góry do 15 każdego miesiąca,
 • do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

Jeżeli złożyłeś kilka deklaracji, zrób jeden przelew.

Wpłaty zaksięgujemy chronologicznie na zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, a następnie na zobowiązanie wynikające z poszczególnych deklaracji bez względu na opis.

Niezapłaconą w terminie opłatę wraz z odsetkami ściągniemy w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888)

Inne informacje

Informacje dotyczące księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskasz za pośrednictwem:

 1. maila: bokpodatki@um.poznan.pl
 2. Biura Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44 w godzinach pracy od pon. do pt. 7:30-20:00
 3. osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w następujących lokalizacjach:
 • ul. 3 Maja 46 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)
 • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Wańska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-17 00:00
Opis zmian: Opłata za odpady (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Wańska
Data i godzina publikacji: 2022-01-17 11:37