Komunikat: Interpretacja

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2017-02-21 do 2089-12-31

Treść

Interpretacja dot. zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie restrukturyzacji zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa poprzez umorzenie częściowe lub całkowite, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie płatności na raty.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Karolina Niewiada-Gaczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-02 12:14 - Interpretacja (Wprowadzenie informacji)