Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOLiRM.IV/381-06/20 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

02/10/2020