Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOLiRM.IV/381-07/23 - tryb podstawowy na:

Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem".

09/06/2023