Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SAT.271-6/2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego

zmiana dotyczy sygnatury postępowania z SAT.271-6/2020 na SAT.271-30/2020. Zmianie uległ również termin składania ofert z 14 stycznia 2020 godzina 9.00 na 22 stycznia 2021 godzina 9.00.

22/01/2021

Symbol: 2/GMA/2020 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał"

29/01/2021

Symbol: ZTM.EZ.3310.20.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługa operatora świadczona przez Wykonawcę dla czterech parkingów P&R zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania a dokładniej:

1) P&R Szymanowskiego przy przystanku PST Szymanowskiego u zbiegu ulic Szymanowskiego

i Smoleńskiej,

2) P&R Św. Michała przy skrzyżowaniu ulic Św. Michała i Warszawskiej w Poznaniu,

3) P&R Starołęka przy rondzie Starołęka (w rejonie ulic Hetmańska, Starołęcka i Wagrowska),

4) P&R Biskupińska przy ulicy Biskupińskiej (w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn)

08/02/2021