Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: PS164.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

19/08/2022

Symbol: ZSS103.ZP/252-01/2022 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom

19/08/2022

Symbol: ZSS105.ZP/252-02/2022 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima  w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

19/08/2022

Symbol: SP27.ZP/252-02/2022 - tryb podstawowy na:

Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego położonym na osiedlu Winiary 2 w Poznaniu

22/08/2022

Symbol: 3/POSM1/2022 - negocjacje z ogłoszeniem na:

Przedmiotem dostawy jest;

                                                - kontrabas 1/2  1 szt.

                                               - smyczek 1 szt.

                                               - pokrowiec 1 szt.

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

22/08/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-21/2022P - tryb podstawowy na:

Wymiana uszkodzonych części oraz malowanie na placach zabaw

23/08/2022