Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SP13.ZP/252-01/2023 - tryb podstawowy na:

Modernizacja boisk położonych przy ul. Przepadek Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich.

28/09/2023

Symbol: TM.ZP/252-03/2023 - tryb podstawowy na:

Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

13/10/2023