Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-02/2022P - tryb podstawowy na:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Poznania.

24/01/2022