Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-19/2024P - tryb podstawowy na:

Pielęgnacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Halszki w Poznaniu, pielęgnacja nowej części parku im. T. Kirschke oraz zakup i dosadzenie brakujących krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie parku Edukacji Ekologicznej przy ul. ks. E. Nawrota

17/06/2024

Symbol: SP84.ZP/252-02/2024 - tryb podstawowy na:

Remont boiska sportowego z nawierzchnią z sztucznej trawy na terenie filii Szkoły Podstawowej Nr 84 przy ul. Łozowej 53/55 w Poznaniu - część nr 1.

Remont boisk z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 84 przy ul. Św. Szczepana 3 w Poznaniu - część nr 2.

19/06/2024

Symbol: ZSO7.ZP/251-01/24 - tryb podstawowy na:

Remont sanitariatu oraz szatni bloku sportowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 7 przy ul. Krakowska 17a w Poznaniu

28/06/2024