Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SP51.ZP/252-01/2021 - tryb podstawowy na:

Remont nawierzchni boiska sportowego Orlik położonego na terenie Szkoły Podstawowej im. Bronisława Szwarca Nr 51 na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu.

28/10/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-21/2021P - tryb podstawowy na:

Dostawa i sadzenie roślin w parku im. A. Wodziczki w Poznaniu, w ramach zadania pn. Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki.

29/10/2021

Symbol: ZP/11/2021 - tryb podstawowy na:

Dostawa nowej samojezdnej malowarki drogowej.

29/10/2021

Symbol: SP90.ZP.2.2021TP - tryb podstawowy na:

Rozbudowa i przebudowa fragmentu budynku szkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno-pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 90                    im. hr Władysława Zamoyskiego przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu.

29/10/2021

Symbol: ZOLiRM.IV/381-04/21 - tryb podstawowy na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

29/10/2021

Symbol: ZP/ 09 /2021 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych.

02/11/2021

Symbol: ZP/ 08 /2021 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego.

05/11/2021

Symbol: ZP/ 10 /2021 - przetarg nieograniczony na:

Zakup paliwa za pomocą kart bezgotówkowych na stacjach paliw oraz wykonanie sukcesywnych dostaw paliwa do zbiornika oraz dostaw lekkiego oleju opałowego.

05/11/2021

Symbol: 03/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dziedzińca szkolnego z budową zbiornika magazynującego wodę deszczową.

09/11/2021