Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.1.2020.MC - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części, w zależności od miejsca wykonywania usługi sprzątania:

Część I: - ul. Wszystkich Świętych 1

Część II: - ul. Małachowskiego 10

Część III: - ul. Ratajczaka 44

24/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.4.2020.EW - zamówienie na usługi społeczne na:

Opieka nad dziećmi uczestników projektu "Feniks BIS"

24/01/2020

Symbol: ZP. 240.02.2020 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

27/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.184.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

27/01/2020

Symbol: ZP.240.06.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku.

28/01/2020

Symbol: ZP.240.05.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa koszulek bawełnianych oraz koszulek technicznych dla uczestników imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku.

28/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.3.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż doposażenia pracowni na potrzeby zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

28/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.6.2020.LJ - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kablowej sieci elektroenergetycznej

31/01/2020

Symbol: 1/2020/pn - przetarg nieograniczony na:

BIEŻĄCA OBSŁUGA, SERWIS, KONSERWACJA ORAZ NADZÓR TECHNICZNY BUDYNKÓW

31/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.137.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego i klimatyzacyjnego jako wyposażenie przeznaczone do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

31/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.210.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

03/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.226.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, montaż, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieli.

05/02/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-02/2020 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem

25/02/2020