Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSP8.ZP/251-01/2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8   na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań
i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 34.

21/01/2020

Symbol: ZSPS.IV.1/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

21/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.232.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 300 zestawów komputerowych klasy PC

21/01/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu)

20/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.238.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

20/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.177.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa komputerów, skanerów, drukarek, telefonów dla Miasta Poznania.

20/01/2020

Symbol: ZP.240.03.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu

17/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.229.2019.MD - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja energetyczna Przedszkola 144 na Osiedlu Czecha 76 w Poznaniu

17/01/2020

Symbol: ZP/13/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

17/01/2020

Symbol: ZP/14/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

17/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.213.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawę i montaż wyposażenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu.

13/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.245.2019.JR - przetarg nieograniczony na:

Usługa utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych.

10/01/2020

Symbol: CUW-II.4440.58.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia

dla wychowanków Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu.

10/01/2020

Symbol: ZP.240.65.2019 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług informatycznych i programistycznych na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

10/01/2020

Symbol: CUW-II.4440.55.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu

09/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.239.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

      Wykonanie:

a)    składu komputerowego polegającego na:

-          wprowadzaniu tekstu,

-          skanowaniu zdjęć i obróbce,

b)    komputerowego składu tekstu polegającego na stworzeniu stron - układ graficzny,

c)    wydruku do korekty,

d)    naniesienia korekty,

e)    zebrania,

f)     falcowania,

g)    naświetlenia,

h)    wydruku gazetek/sprawozdań o wskazanych parametrach wykonania,

i)      dostarczenia, rozładunku i wniesienia do wskazanych miejsc lokalizacji zgodnie
z załącznikami od 1.1 do 1.24 (Formularze cenowe) do Formularza ofertowego,

j)      kolportażu gazetki wskazanej w załączniku  nr 1.22

03/01/2020

Symbol: WM-O-A-271-9/19 - przetarg nieograniczony na:

  1. druk i dostawa miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2020 do numeru 1/2021 (ISSN 1231-9139, czasopismo specjalistyczne), (12 numerów)
  2. druk i dostawa ulotki "Afisz kulturalny" co miesiąc w okresie od edycji luty 2020 r. do edycji styczeń 2021 r. (12 edycji)
  3. insert ulotki "Afisz kulturalny" co miesiąc w okresie od edycji luty 2020 r. do edycji styczeń 2021 r. do miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2020 do numeru 1/2021 (12 usług insertowania)
03/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.231.2019.EW - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPR w roku 2020

30/12/2019

Symbol: ZP.240.66.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

30/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.227.2019.MM - zamówienie na usługi społeczne na:

Bezgotówkowe wydawanie leków klientom  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2020.

23/12/2019