Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.ZSP5/271-1/22 - tryb podstawowy na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowania na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywania śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

14/01/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-23/2021P - tryb podstawowy na:

Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej w Poznaniu

14/01/2022

Symbol: ZOLiRM.IV/381-01/2022 - tryb podstawowy na:

Świadczenie usług społecznych polegających na przygotowaniu, dostawie i przekazaniu do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu  oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

13/01/2022

Symbol: ZPnr5/2021 - tryb podstawowy na:

Usługa ochrony osób i mienia Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

11/01/2022

Symbol: ZPnr4/2021 - tryb podstawowy na:

Usługa ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

10/01/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-22/2021P - tryb podstawowy na:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia parkowego na terenie Miasta Poznania

30/12/2021

Symbol: ZSZ2.ZP/252-03/2021 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu.

23/12/2021

Symbol: 3/POSM1/2021 - negocjacje z ogłoszeniem na:

Przedmiotem dostawy jest;

                        - Sprzęt elektroniczny zgodnie ze specyfikacją będącą zał. nr 1.

                         do niniejszego zapytania..                                            

20/12/2021

Symbol: ZOLiRM.IV/381-09/21 - tryb podstawowy na:

Świadczenie usług społecznych polegających na przygotowaniu, dostawie i przekazaniu do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu  oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach  przy ul. Cysterek 5

17/12/2021

Symbol: ZP/17/2021 - tryb podstawowy na:

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm.

17/12/2021

Symbol: SP78.ZP/252-01/2021 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78  przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

16/12/2021

Symbol: ZSS105.ZP/252-04/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwimaw Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

16/12/2021

Symbol: ZPnr3/2021 - tryb podstawowy na:

Usługa ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

15/12/2021

Symbol: 04/2021 - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i dostarczenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu, 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola

14/12/2021

Symbol: ZSZ2.ZP/252-02/2021 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu

14/12/2021

Symbol: SP25.ZP/252-02/2021 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

14/12/2021

Symbol: ZSS103.ZP/252-06/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom

14/12/2021

Symbol: 01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie kuchni szkolnej i żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej, wraz z dzierżawą pomieszczeń.

13/12/2021

Symbol: 2/POSM2ST/2021 - negocjacje z ogłoszeniem na:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa instrumentów  do POSM II st. Im. M. Karłowicza"Przedmiotem dostawy jest;        - Fagot + futerał - 1 szt.        - Klarnet + futerał - 1 szt.        - Obój  + futerał  -  1 szt.

10/12/2021

Symbol: SPS112.ZP/252-02/2021 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

10/12/2021