Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: UK.D.340-1/21 - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie zieleni na terenach cmentarzy komunalnych miasta Poznania w latach 2021-2023

12/04/2021

Symbol: 2/2021/TPBN - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich - Naprawa i zabezpieczenie murów i fundamentów budynku Biblioteki Raczyńskich

07/04/2021

Symbol: ZP/01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i zabudowa nowego podwozia samochodu ciężarowego do 19 t DMC - 2 szt.

02/04/2021

Symbol: UK.D.340-4/21 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenów administracyjnych miasta Poznania (powtórzone)

02/04/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-03/2021P - przetarg nieograniczony na:

Budowa i modernizacja alejek na osiedlu Orła Białego.

02/04/2021

Symbol: UK.D.340-3/21 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów kastracji zwierząt, których właściciele lub opiekunowie zamieszkują na terenie miasta Poznania

30/03/2021

Symbol: ZLP 2-2021 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w ramach zadania Retencji i gospodarki wodnej w ciągu rzeki Cybiny.

26/03/2021

Symbol: UK.D.340-2/21 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenów administracyjnych miasta Poznania

22/03/2021

Symbol: ZTM.EZ.3310.20.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługa operatora świadczona przez Wykonawcę dla czterech parkingów P&R zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania a dokładniej:

1) P&R Szymanowskiego przy przystanku PST Szymanowskiego u zbiegu ulic Szymanowskiego

i Smoleńskiej,

2) P&R Św. Michała przy skrzyżowaniu ulic Św. Michała i Warszawskiej w Poznaniu,

3) P&R Starołęka przy rondzie Starołęka (w rejonie ulic Hetmańska, Starołęcka i Wagrowska),

4) P&R Biskupińska przy ulicy Biskupińskiej (w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn)

19/03/2021

Symbol: ZLP 1-2021 - przetarg nieograniczony na:

Odbudowa mostku (kładka numer 1) wraz z wprowadzeniem w nich trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanych na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich.

12/03/2021

Symbol: P20.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 im. Śmiałka Umiałka położonego  na os. Orła Białego 29 w Poznaniu

12/03/2021

Symbol: ZOLiRM.IV/381-01/21 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

26/02/2021

Symbol: 2/GMA/2020 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał"

19/02/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-01/2021P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej wraz z pielęgnacją zieleni.

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1 Ustawy

12/02/2021

Symbol: 1/2021/pn - przetarg nieograniczony na:

BIEŻĄCA OBSŁUGA, SERWIS, KONSERWACJA ORAZ NADZÓR TECHNICZNY BUDYNKÓW

04/02/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.21.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

 przygotowanie i dostawa wyżywienia

14/01/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.20.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców

Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu

12/01/2021

Symbol: ZP.240.48.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2021

11/01/2021

Symbol: ZP.240.46.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług rekreacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć z zakresu rekreacji ruchowej i sportu kwalifikowanego na Pływalni Miejskiej Winogrady

31/12/2020

Symbol: ZP.240.45.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni "Chwiałka", zlokalizowanej w Poznaniu ul. Spychalskiego 34

23/12/2020