Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: DA.272.9.2022 - przetarg nieograniczony na:

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu (postępowanie powtórzone)

27/06/2022

Symbol: XXXVIIIDLO.ZP.1.2022TP - tryb podstawowy na:

Remont kotłowni z wymianą kotłów gazowych w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego położonego przy ul. Drzymały 4/6  w Poznaniu

22/06/2022

Symbol: Zapytanie o cenę SP.45.230.2.2022 - konkurs na:

Wynajem pomieszczenia kuchennego na cele gospodarcze. Najemca wykorzystywał będzie pomieszczenie w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci i pracowników szkoły oraz innych osób zainteresowanych żywieniem w szkole. Lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków najemcy należy ewentualne doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia gastronomii we własnym zakresie i na własny koszt. Metraż pomieszczenia 125m2. Wynajem od 1 września 2022r.

Warunki techniczne

- instalacja elektryczna

-instalacja wodno-kanalizacyjna

-instalacja gazowa

Szczegółowe informacje w załącznikach

21/06/2022

Symbol: ZSS.ZP/252-02/2022 - tryb podstawowy na:

Wymiana sieci wodociągowej na terenie Zespół Szkół Samochodowych inż. Tadeusza Tańskiego położonej przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu

14/06/2022

Symbol: P160.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 160 położonego na osiedlu Tysiąclecia 69 w Poznaniu

14/06/2022

Symbol: ZSBD.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych przy ul. Raszyńskiej 48 w Poznaniu

13/06/2022

Symbol: P75.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Remont elewacji budynku Przedszkola nr 75 położonego przy ul. Spornej 4 w Poznaniu

10/06/2022

Symbol: ZP.1.2022 - konkurs na:

Dostawa i montaż trybun. Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

10/06/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-15/2022P - tryb podstawowy na:

Wykonanie kompleksowej konserwacji 24 wybranych nagrobków zlokalizowanych na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

10/06/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-14/2022P - tryb podstawowy na:

Budowa placu zabaw przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu

09/06/2022

Symbol: XXLO.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu urządzenia linowego "Statek" na terenie XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, os. Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

08/06/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-13/2022P - tryb podstawowy na:

Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Dąbrowskiego/Starogardzkiej w Poznaniu

07/06/2022

Symbol: SP25.ZP/252-02/2022 - tryb podstawowy na:

Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

07/06/2022

Symbol: ZOLiRM.IV/381-04/22 - tryb podstawowy na:

Dostawa żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

03/06/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-16/2022P - tryb podstawowy na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Cmentarza Bohaterów Polskich na terenie Parku Cytadela

02/06/2022

Symbol: 3410-02/2022 - tryb podstawowy na:

Roboty budowlane w budynku Muzeum Archeologicznego w Poznaniu polegające na adaptacji wejścia od ul. Klasztornej na główne wejście do Muzeum

27/05/2022

Symbol: ZSS.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Wymiana sieci wodociągowej na terenie Zespół Szkół Samochodowych inż. Tadeusza Tańskiego położonej przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu

27/05/2022

Symbol: ZSZ6.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, położonym przy Działyńskich 4/5 w Poznaniu

27/05/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-12/2022P - tryb podstawowy na:

Rewaloryzacja zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria w Poznaniu zgodnie z pozwoleniem nr 304/2022 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków.

27/05/2022

Symbol: ZSP1.ZP/252-05/2022 - tryb podstawowy na:

Budowa boiska do siatkówki położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na osiedlu Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

26/05/2022