Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 3/2021/pn - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń typu książkomat zewnętrzny wraz z montażem w lokalizacjach na terenie miasta Poznania oraz integracją z systemem bibliotecznym Horizon

14/09/2021

Symbol: ZSS103.ZP/252-03/2021 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji budynku położonego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Rycerskiej 43 w Poznaniu.

03/09/2021

Symbol: ZSS103.ZP/252-02/2021 - przetarg nieograniczony na:

Remont boiska sportowego położonego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Kanclerskiej 31-33 w Poznaniu.

02/09/2021

Symbol: SP71.ZP/252-02/2021 - przetarg nieograniczony na:

Remont boiska sportowego położonego na terenie Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

31/08/2021

Symbol: ZSZOS1.ZP/252-04/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu.

27/08/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-14/2021P - przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodu miododajnego z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka dawnego amfiteatru (Teatru Letniego) w rejonie ulic Na Stoku i Na Szańcach w Poznaniu

27/08/2021

Symbol: ZSZOS1.ZP/252-03/2021 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie małej retencji i zazielenienia na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu.

25/08/2021

Symbol: ZSOI1.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

24/08/2021

Symbol: SP48.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

24/08/2021

Symbol: SP25.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

24/08/2021

Symbol: 01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dziedzińca polegająca na wykonaniu zbiornika magazynującego wodę deszczową na fragmencie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem zieleni i małej architektury. 

23/08/2021

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: ZP.271.1.2021 Świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu - przetarg nieograniczony.

20/08/2021

Symbol: ZSP13.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska zewnętrznego wraz z małą architekturą położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu

20/08/2021

Symbol: P73.ZP/252-02/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu.

19/08/2021

Symbol: SPS107.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

19/08/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-15/2021P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych

17/08/2021

Symbol: ZPnr2/2010 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie projektu i budowa tężni wraz z retencją w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

16/08/2021

Symbol: ZSS105.ZP/252-02/2021 - przetarg ograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

13/08/2021

Symbol: ZOU-XII.271.35.2021.MA - konkurs na:

KONKURS NA POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY WYPĘDZENIA WIELKOPOLAN  W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

13/08/2021

Symbol: ZSZ2.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu

12/08/2021