Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: XXLO.ZP/252-03/2023 - tryb podstawowy na:

Remont instalacji elektrycznej w budynku XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, os. Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

20/09/2023

Symbol: 2023/BZP 00356413 - tryb podstawowy na:

Remont boiska szkolnego położonego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu - I etap

11/09/2023

Symbol: ZZM.ZP/252-16/2023P - tryb podstawowy na:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach położonych na terenie miasta Poznania w ramach zadania: Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej

04/09/2023

Symbol: OSW.ZP/252-04/2023 - tryb podstawowy na:

Remont pokoi, korytarza w obszarze pokoi, łazienki i pomieszczenia WC piątego piętro w budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamotulska 67w Poznaniu

28/08/2023

Symbol: ZZM.ZP/252-13/2023P - tryb podstawowy na:

Modernizacja boiska do koszykówki na terenie sportowo rekreacyjnym przy ul. Krokusowej.

25/08/2023

Symbol: SPS112.ZP/252-02/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu 

24/08/2023

Symbol: ZSB1.231.3P.2023 - tryb podstawowy na:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrz fragmentu kondygnacji parteru w północnej części budynku Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 położonego przy ul. Świętego Jerzego 6/10 w Poznaniu obejmująca:

1) zdemontowanie istniejącej posadzki wraz ze sceną i schodami;

2) zdemontowanie istniejących opraw oświetleniowych;

3) zdemontowanie okładzin ścian z płyt meblowych;

4) zdemontowanie drabinek sportowych;

5) zdemontowanie istniejącej wykładziny i oczyszczenie podłoża;

6) usunięcie z słupów farby zmywalnej;

7) usunięcie istniejących rolet okiennych;

8) oczyszczenie i naprawa (wykonanie niezbędnych uzupełnień) istniejących parapetów z lastryko, malowanie parapetów farbą odporną na ścieranie i szorowanie w odcieniu jasny popiel;

9) wykonanie nowych ścian działowych z płyty g-k wydzielających nowe pomieszczenia; pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być wydzielone ścianami z płyty wodoodpornej;

10) wykonanie uzupełnień oraz napraw w ścianach i sufitach istniejących;

11) zabezpieczenie wszystkich podejść wodno-kanalizacyjnych w posadzkach folią w płynie;

12) wykonanie nowych poziomów posadzki w obrębie korytarza wraz z pochylniami oraz posadzką podniesioną w obrębie wejścia;

13) wykonanie nowych podejść wod-kan i CO zgodnie z projektem instalacji sanitarnych;

14) wykonanie wentylacji hybrydowej dla projektowanego węzła sanitarnego zgodnie z projektem instalacji sanitarnych;

15) rozmieszczenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zgodnie z zaplanowaną funkcją i z projektem instalacji elektrycznych;

16) gipsowanie i szpachlowanie nowych i istniejących ścian i sufitu;

17) malowanie wszystkich ścian i sufitów;

18) zamontowanie drzwi wewnętrznych;

19) wykładanie wykładziną PVC posadzki na korytarzu i w salach dydaktycznych; Ogłoszenie nr 2023/BZP 00345192 z dnia 2023-08-08 2023-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

20) zamontowanie wycieraczki wewnętrznej w korytarzu, w obrębie wejścia;

21) wykładanie posadzki płytkami ceramicznymi o minimalnych wymiarach 60x60cm;

22) wykładanie ścian płytkami ceramicznymi o min wymiarach 30x60 w toaletach, do wys. min 210cm od poziomu posadzki;

23) zamontowanie nowej ceramiki i armatury sanitarnej;

24) wykonanie cokołu z listwy systemowej dopasowującej się do krzywizn ścian, posiadającej miejsce na wklejenie pasa wykładziny: wys. cokołu: min 6cm;

25) zamontowanie osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

23/08/2023

Symbol: ZSS105.ZP/252-02/2023 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu

22/08/2023

Symbol: ZZM.ZP/252-14/2023P - tryb podstawowy na:

Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Parku T. Kirschke.

21/08/2023

Symbol: 3/2023 - konkurs na:

 Remont  budynku orlik przy  XX Liceum Ogólnokształcącym  w Poznaniu Os. Wichrowe Wzgórze 111.

18/08/2023

Symbol: ZSZ2.ZP/252-02/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu

18/08/2023

Symbol: SP48.ZP/252-02/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu.

18/08/2023

Symbol: PS164.ZP/252-02/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu.

18/08/2023

Symbol: SP25.ZP/252-04/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino

18/08/2023

Symbol: SP90.ZP.1.2023.TP - tryb podstawowy na:

Zagospodarowanie wód deszczowych - retencja oraz budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu - etap I

18/08/2023

Symbol: OSW.ZP/252-03/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

17/08/2023

Symbol: 2023/BZP 00345776 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

17/08/2023

Symbol: SP78.ZP/252-02/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu.

16/08/2023

Symbol: SPS107.ZP/252-04/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 

16/08/2023

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: 2023/S 146-467668 - przetarg nieograniczony.

16/08/2023