Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.ZSP5/271-3/24 - tryb podstawowy na:

Modernizacja placu gier i zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu.

23/07/2024

Symbol: ZSP15.2.2024.TP - tryb podstawowy na:

Zmiana aranżacji pomieszczeń szatni z zapleczem higieniczno-sanitarnym szatni nr 1 i 2 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 zlokalizowanego przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu.

22/07/2024

Symbol: SP9.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. dra Franciszka Witaszka przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu

22/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-27/2024P - tryb podstawowy na:

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ul. Sobieskiego.

22/07/2024

Symbol: ZOLiRM.IV.381.07.24 - tryb podstawowy na:

Zakup, dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

19/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-25/2024P - tryb podstawowy na:

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Księżycową i Grunwaldzką w Poznaniu.

19/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-26/2024P - tryb podstawowy na:

Wykonanie prac konserwacyjnych, restauratorskich i remontowych przy kamiennej fontannie, w parku im. R. Maciejewskiego oraz przy  ławach  otaczających fontannę z delfinami (studni Kronthala)  przy Al. Marcinkowskiego w Poznaniu.

19/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-23/2024P - tryb podstawowy na:

Rewaloryzacja parku Tysiąclecia w Poznaniu

19/07/2024

Symbol: OSW.ZP/252-02/2024 - tryb podstawowy na:

Remont dachu budynku Przedszkola nr 135 przy ul. Płowieckiej 5 w Poznaniu

18/07/2024

Symbol: SP3.ZP/252-02/2024 - tryb podstawowy na:

Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany wschodniej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Piastowskim 27 w Poznaniu

18/07/2024

Symbol: XXLO.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Remont w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji w budynku XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, os. Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu.

16/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-22/2024P - tryb podstawowy na:

Wykonanie części układu komunikacyjnego na terenie Parku Szelągowskiego w Poznaniu

15/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-24/2024P - tryb podstawowy na:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Buczka w Poznaniu

12/07/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-20/2024P - tryb podstawowy na:

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

12/07/2024

Symbol: ZOLiRM.IV/381-06/24 - tryb podstawowy na:

Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach

10/07/2024

Symbol: XXXVIIIDLO.ZP.1.2024TP - tryb podstawowy na:

Modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz modernizacja instalacji wewnętrznych i remont instalacji hydrantowej - I etap w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka -  Jeziorańskiego położonego przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

10/07/2024

Symbol: P6.ZP/252-02/2024 - tryb podstawowy na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 "Polne Kwiatki" położonego na osiedlu Lecha 79 w Poznaniu - etap I

09/07/2024

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: SMMP.V/3300-5/24 - przetarg nieograniczony.

03/07/2024

Symbol: SP51.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Remont sal lekcyjnych i pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej im. Bronisława Szwarca Nr 51 na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu.

03/07/2024

Symbol: ZSP15.1.2024.TP - tryb podstawowy na:

Zmiana aranżacji pomieszczeń szatni z zapleczem higieniczno-sanitarnym szatni nr 1 i 2 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 zlokalizowanego przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu

03/07/2024