Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.10.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Badanie emisji zanieczyszczeń - dronem

14/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.7.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej APLIKACJI POZNANIAKA

13/02/2020

Symbol: ZP.240.07.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

12/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.3.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż doposażenia pracowni na potrzeby zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

07/02/2020

Symbol: ZP.240.09.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy "13. PKO Poznań Półmaraton"

06/02/2020

Symbol: ZP.240.08.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługa pomiaru czasu dla uczestników imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2020.

04/02/2020

Symbol: ZP.1.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

04/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.210.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

03/02/2020

Symbol: 1/2020/pn - przetarg nieograniczony na:

Bieżąca obsługa, serwis, konserwacja oraz nadzór techniczny budynków

31/01/2020

Symbol: ZP.240.06.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku.

28/01/2020

Symbol: ZP.240.05.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa koszulek bawełnianych oraz koszulek technicznych dla uczestników imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku.

28/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.4.2020.EW - zamówienie na usługi społeczne na:

Opieka nad dziećmi uczestników projektu "Feniks BIS"

28/01/2020

Symbol: ZP. 240.02.2020 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

27/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.184.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

27/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.1.2020.MC - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części, w zależności od miejsca wykonywania usługi sprzątania:

Część I: - ul. Wszystkich Świętych 1

Część II: - ul. Małachowskiego 10

Część III: - ul. Ratajczaka 44

24/01/2020

Symbol: ZSP8.ZP/251-01/2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8   na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań
i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 34.

21/01/2020

Symbol: ZSPS.IV.1/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

21/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.232.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 300 zestawów komputerowych klasy PC

21/01/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu)

20/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.238.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

20/01/2020