Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.134.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.141.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.140.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.139.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.138.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.137.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.136.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR  w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.135.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZoC/SP59/4/2020 - zapytanie o cenę na:

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen J.H.Dąbrowkiego w Poznaniu

_____________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej "SIWZ")

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE zapytania o cenę NA USŁUGĘ

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 750.000 Euro

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na  podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp z uwzględnieniem rozdziału 6 i art 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych.  W związku z powyższym Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania   procedury z uwagi na to,  że usługa będąca przedmiotem zamówienia jest usługą społeczną poniżej szacunkowej wartości przedmiotu 750.000 Euro

  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

PN.:

" Przygotowanie i dostarczenie  posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych usług obejmujących przedmiot zamówienia określony został  w opisie i  projekcie umowy  stanowiącym  Załącznik   do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Wymagany termin realizacji:

Od 01.01.2021 -Do 31.08.2021 r.

SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia są dostępne w sekretariacie szkoły                            : tel: 61 87 93 196  i mail  szk59@wp.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/12/2020

Symbol: 3/POSM2/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest;

-           Flet Altowy 1 szt.

-           Klarnet Basowy 1 szt.

-           Kontrabas Manufakturowy 3/4 - 1 szt.

-           Ksylofon 1 szt.                                            

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.106.2020.LJ - zamówienie z wolnej ręki na:

Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46/ pl. Wolności 14.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/11/2020

Symbol: ZP.ZSP5/271-1/20 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/11/2020

Symbol: CUW-SAZ.4440.6.2020 - zapytanie o cenę na:

Postępowanie prowadzone  w trybie zapytania o cenę  

nadostawę środków ochrony osobistej zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/10/2020

Symbol: ZOU-XII.271.91.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:


Kompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie miastem (ZSIWZM).

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/10/2020

Symbol: ZOU-XII.271.88.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 01/10/2020

Symbol: 2/2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/09/2020

Symbol: 4/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest;

                        - Kontrabas manufakturowy 3/4 - 1 szt.                                     

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/09/2020

Symbol: 3/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na

"Dostawa fletu poprzecznego 2 st. oraz klarnetu dla najmłodszych do POSM I st. nr 1."

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/09/2020

Symbol: CDZDM/1/2020 - zapytanie o cenę na:

Zespół Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadań w ramach projektu pn. Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) lub wywiadu wspomaganego komputerowo przy pomocy strony WWW (CAWI). Wszystkie szczegóły metodologiczne: założenia metodologiczne, gotowe narzędzie badawcze do przeprowadzenia badania ilościowego oraz procedura doboru próby badawczej znajdują się w Załączniku nr 1 do poniższego zapytania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/09/2020

Symbol: 2/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest:

   - Kontrabas manufakturowy 3/4 - 1 szt. 

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/09/2020