Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.240.2019.LJ - zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.15.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność Miasta Poznania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 12/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.21.2020.AS - zapytanie o cenę na:

Dostawa opału dla podopiecznych MOPR w roku 2020

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 06/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.18.2020.MC - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/03/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.2.2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia technicznego w okresie udzielonejgwarancji na zasadach określonych w SLA

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/03/2020

Symbol: CUW-II.4440.54.2019 - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa ciepła dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.
Dostawa ciepła dla odbiorcy o dotychczasowym numerze 764011. Obiekt zasilany z EC. Granice własności - moduł przyłączeniowy na wysokoparametrowym przyłączu sieci cieplnej za ścianą w budynku w pomieszczeniu węzła cieplnego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/02/2020

Symbol: CUW-II.4440.57.2019 - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa ciepła do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.
Dostawa ciepła dla odbiorcy o dotychczasowym numerze 200128. Obiekt zasilany z EC. Granice własności: c. o. - zawór przed rozdzielaczem, c. w. - pierwszy zawór za wymiennikiem, cyrkulacja - pierwszy zawór na wyjściu z budynku, z. w. - zawór przed wymiennikiem c. w.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/02/2020

Symbol: 1/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest:

    - wiolonczela lutnicza 1/4 - 1 szt.             

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 05/02/2020

Symbol: ZoC/SP59/1/2020 - zapytanie o cenę na:

Remont szatni i sanitariatu wf- wymiana rur do wody, wymiana przewodów elektrycznych i montaż lamp, licowanie ścian,malowanie ścian, ułożenie płytek na podłódze , motaż sedesu, montaż kabiny prysznicowej,wymiana drzwi (4 szt),wymiana kaloryferów, podłączenie ciepłej wody

Kosztorysy prosimy przesyłać na adres szkołu: SP 59 ul.Baranowska 1 , 61-353 Poznań,lub na adres mail: szk59@wp.pl   z dopiskiem Remont szatni i sanitariaut wf. Kontakt tel. 61 87 93 196.

Oferty prosimy zgłaszać do 23 stycznia 2020 r. do godz  11.00.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.241.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.244.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.243.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.242.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.233.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.237.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.236.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.235.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.234.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.216.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 18/12/2019

Symbol: 7/POSM1/2019 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest;

                        - Gitara Klasyczna 1 szt.               

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/12/2019