Zamówienie: ZZM.ZP/252-02/2022P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-02/2022P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 stycznia 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

24 stycznia 2022 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 stycznia 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-01-13 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2022-01-13 14:20