Zamówienie: ZP/06/2023

Sygnatura zamówienia: ZP/06/2023
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 16 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 DMC typu furgon L3H2, siedmioosobowego - 1 szt.

Termin składania ofert/wniosków

26 maja 2023 do godz. 08:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

16 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-05-16 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-05-16 07:45